Etiket ve ambalaj baskısındaki sayısız trend esnek makine sistemleri gerektirir

 Dieter FİNNA

Modern makine konseptlerinin etiket ve dar en ambalaj baskısındaki etkinliği konusunda belirleyici olan, yapılandırma seçeneklerinde esnekliğin yanı sıra baskı işlemlerini ve işleri hızlıca değiştirebilme yeteneğidir. Bu, etiket ve ambalaj baskısındaki eğilimlerde öne çıkıyor. Gallus Labelmaster, daha fazla esneklik gerektiren bir pazarda geleneksel İsviçre üreticisinin en yeni ürün gelişimi olduğunu nasıl iddia ediyor? Piyasa trendlerini daha yakından incelemek ve bunları makine konseptinin özellikleriyle karşılaştırmak için bir fırsat.

Etiket ve ambalaj baskısında yeni tanımlanmış makro eğilimlerin birçoğu [1] etiket ve ambalaj ürün tasarımında – ve böylece Gallus Labelmaster gibi makinelerin bugün karşılamaları gereken talepler üzerinde etkilidir. Mevcut gelişmelere ve trendlere aşağıdaki genel bakış bu gereksinimlerin daha ayrıntılı bir resmini veriyor.

İş değişikliklerini artıran ve baskı tirajlarını azaltan eğilimler

Makro Eğilimler için ön planda, tüketici davranışındaki değişimler ve ayrıca moda ve tasarım ya da perakendenin gelişimine atfedilebilecek eğilimler var. Etiket ve ambalaj baskısı için bu, iş değişikliklerinde ve baskı adetlerinde azalmaya neden oluyor.

  • Bugün, ambalaj tasarımcıları tüketici gruplarının ihtiyaçlarına daha spesifik olarak cevap veriyor. Daha genç tüketici gruplarından farklı bir tasarımla ‘baby boomers’ kuşağına (1946-1964 doğumlulara) hitap ediyor ve ambalaj tasarımlarının sayısını arttırıyor.
  • Yaşa uygun tüketici tasarımına yönelik eğilimle etiketler veya ambalajlar da yaşlı izleyiciler için daha net tasarımlar veya daha büyük yazı tipleri kullanıldığından çeşitliliği de artırıyor.
  • “Şimdi istiyorum” eğilimine, internette giderek daha fazla sipariş veren ve bazıları nakliye için kendi etiketlerini ve ambalajlarını kullanan bir grup alıcı hakim.
  • Tüketicilerin giderek daha fazla farkına varmaları ve bir pakette neyin bulunduğunu bilmek istemeleri, daha fazla bilgiye ve dolayısıyla bir etiket veya ambalaj üzerinde daha fazla metne yol açıyor. Bu, çeşitli diller ve eczacılık gibi açıklama gerektiren ürünler için gerekli olan zorunlu bilgiler ile pekiştiriliyor. Bu gelişmeler buklet etiketleri için olumlu bir eğilim oluşturuyor, aynı zamanda daha kısa sürede yapılan baskılarda da bilgiler hızla değişebiliyor. Internet of Things (IOT) makro trend teknolojisi için özellikle önemli.
  • Etiketler ve ambalajlar giderek QR kodları veya NFC etiketleri (yakın alan iletişimi etiketleri) ile donatılıyor. İnternet üzerinden, alıcılar akıllı telefonlarında daha fazla bilgi veya etkileşimli seçenek görüntüleyebiliyorlar. Bu, marka sahibinin kendini mağaza rafındaki rekabetten farklılaştırmasını ve alıcıya doğrudan bir bağlantı oluşturmasını sağlıyor. Bu, artırılmış gerçeklik sayesinde gelişmiş bir ürün deneyimi de içeriyor.
  • Aynı zamanda, etiket ve ambalaj tasarımındaki değişikliklerin çok daha hızlı olduğu bir ağ dünyasında yaşıyoruz. Bu, artan sayıda sipariş değişikliği ile birlikte çok çeşitli değişkenlere ve daha küçük lot boyutlarına neden oluyor.

Makine yapılandırmasını ve baskı ünitelerinin değişimini etkileyen eğilimler
Tüketici davranışındaki tasarımdaki basitlik yönündeki mevcut eğilim, bunun, baskı teknolojisinin gereksinimlerinde daha az çabayı temsil ettiği anlamına gelmez.

* Aksine: Oldukça basit bir tasarımı çekici bir şekilde gerçekleştirmek, genellikle baskıda daha fazla çaba demektir. Serigrafi beyaz nedeniyle yüksek opaklık, mat ve parlak lakların kullanılması veya kalın katmanlı serigrafi baskıdan kaynaklanan dokunsal efektler bu tür örneklerdir. Sıcak yaldız ve soğuk yaldız ile sonlandırmayı unutmamak için: Tüm serigrafi üniteleri ve bu tür işler için sıcak yaldız üniteleri, her bir işin çok az bir çaba gerektirdiği yere yerleştirilmeli.

* Basit tasarımın aksine, yüksek kaliteli tüketim malları, bir markayı özel bir tasarımla vurgulama eğilimini sürdürüyor, bu da en azından aynı – hatta daha yüksek olmasa bile – proses değişkenliği gereksinimlerine yol açıyor.

Esnek yapılandırma seçenekleri

Bu makine gereksinimlerini karşılamak için modern makine sistemlerinin bugün hangi teknik özelliklere ihtiyacı var? Gallus Labelmaster, operatör için yüksek kârlılığa sahip dengeli bir otomasyon derecesi sunan bir makine sınıfına dahil. Modüler yapısı ile çok sayıda konfigürasyon seçeneği sunar ve bu nedenle piyasa gereksinimlerine çok uygundur: Gallus Labelmaster Advanced, baskı bölümündeki tüm işlem değişikliklerinin birincil işlem seviyesi olarak bilinen bir seviyede gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, tüm fleksografik baskı üniteleri serigraf baskı üniteleri, sıcak yaldız üniteleri ve delme üniteleri ile değiştirilebilir. Bunları OEM üreticilerinden birimlerle değiştirmek de mümkündür. Bir işlem değişikliği, yani bir baskı ünitesini diğerine değiştirmek, bu ekipman varyantının ‘baskıya hazır’ olması için 15 dakikadan daha az süreyi gerektirir. Bu, makine sistemini her iş gereksinimi için esnek bir şekilde yapılandırılabilir hale getirir. Gallus Labelmaster Advanced’in proses değişimi sırasında kapatılması gerekmez, proses değişimi makine çalışırken gerçekleşir, bu da zaman ve dolayısıyla parasal fayda sağlar. Tüm üniteler aynı ön eksende bulunduğundan, bu, aynı zamanda, serigrafi baskı ünitesinin fleksografik baskı ünitelerinin üstündeki bir raya yerleştirildiği veya gömme istasyonu olarak eklendiği makine sistemlerine göre kontrole ilişkin avantajlar sunar.

Makro trendlerin ardından, proses değişiklikleri artmaya devam edecek ve kısa proses değişiklikleri gelecekte bir makine sisteminin verimliliği için daha önemli olacaktır.

Her ne kadar bu makineler aynı zamanda prensip olarak belli bir esneklik sunsalar da iş değişim sürelerinde, basınç istikrarında ve sonuçta makine çözümünün verimliliğinde önemli kayıplar var. Bu tür çözümler için proses değişiklikleri, raylı sistemlerde toplam yaklaşık 30 dak. (+%100), hatta bırakma (drop-in) varyantlarında 45 dakikaya kadar (+%200) hayli uzun sürmektedir. Uygulamada vardiya başına yaklaşık 2 proses değişikliği olduğu varsayılırsa, proses değişiklikleri için bu farklı zaman gereksinimi, bir raylı sisteme kıyasla 2 vardiyada yıllık 38.400 avro / yıl tasarrufla veya bırakma varyantında bir önceki yıla göre 76.800 avro / yıl tasarrufla ifade edilir. Makro trendlerin ardından, proses değişiklikleri artmaya devam edecek ve mümkün olan en kısa proses değişiklikleri gelecekte bir makine sisteminin etkinliği için daha da önemli olacaktır.

Gallus Labelmaster Advanced ile proses için tasarruf potansiyeli raylı sistemlere veya gömme ünitelere sahip makinelere kıyasla önemli.

Değiştirilebilirlik yönünden Gallus Labelmaster

Temel Gallus Labelmaster versiyonu ayrıca baskı üniteleri içinde iki değiştirilebilir proses seçeneği sunar; örneğin iki flekso ünitesi yerine bir serigraf baskı ünitesi ve bir sıcak yaldız baskı ünitesi. Yine, makinenin herhangi bir pozisyonunda değişiklik mümkün. Satın alma sırasında saf bir fleksografik baskı hattı olarak yapılandırılan makineler, örneğin bir zımba veya serigrafi ünitesi gibi, iki ünite değiştirme seçeneği ile donatılabilir. Bu şekilde bir müşteri, makineyi diğer uygulamalar / ürünler için de kullanabilir ve değişen ürün portföyü için yatırım güvenliğine sahiptir. Birisi, diğer tip makine sistemlerinde yapılan proses değişiklikleri için maliyet karşılaştırması yaparsa, bu durum raylı sisteme göre yıllık 12.800 avro / yıl, bir bırakma varyantına göre ise yıllık 51.200 avro / yıl tasarruf sağlar.

Mümkün olan en az kağıt firesini sağlama eğilimleri önem kazanıyor

Günümüzün makine sistemleri henüz diğer eğilimleri karşılamamıştır. Bu trendlerden biri, gelecekte çok daha fazla dikkat çekecek olan ambalajın sürdürülebilirliğidir.

* Ambalaj atıkları gittikçe kritik hale geldikçe hem etiket hem de ambalaj matbaacıları, siparişlerin düzenlenmesi sırasında sipariş değişikliği sayısındaki genel bir artışla birlikte, atık miktarının nasıl en aza indirileceği konusuna daha yakından bakmak zorunda kalacaklar.

* Ek olarak, plastik malzemelere alternatifler önem kazanmakta, bu da substrat aralığında bir artışa neden olmaktadır. Son bir örnek çim kâğıdıdır. Bir makine satın alırken, monofilmden tüp laminatlarına kadar çok çeşitli malzemelere baskı yapabilme kabiliyeti göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür.

Düşük kâğıt firesi olan bir makine konseptine talep

Bu eğilimlerin ardından, ekoloji ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan bir makine konseptinin nasıl tasarlanması gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Düşük kâğıt israfı, sadece sürdürülebilirlik nedeniyle değil, aynı zamanda potansiyel tasarruflar için de ağır bir kriterdir. Gallus Labelmaster için bu durumda, baskı ünitesinden baskı ünitesine web yolu 1.4 m’dir. Bu, tüm temel süreçlerin birincil düzeyde düzenlenmesiyle mümkün olur, böylece başka bir seviyede bir değişiklik gerekmez. Örneğin bir ray üzerinde bir serigraf baskı ünitesinin kullanılması, 4 ila 6 metrelik ek bir yola neden olur. Bununla birlikte, baskı ünitelerinin birincil düzeyde düzenlenmesi, kurulum sırasında malzeme, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve iş ve malzeme değişikliklerinin artmasıyla bu daha da önemli hale gelir.

Kullanıcı dostu özellikler: Kullanım kolaylığı

Hızlı proses ve iş değişiklikleri için, makinenin kullanıcı dostu özellikleri çok önemlidir. Bu, ‘kullanım kolaylığı’ özelliklerinin tamamını içerir. Örneğin, birincil işlem seviyesindeki proses değişikliği sırasında zincirli vinç veya baskı silindirlerinin ve aniloks silindirlerinin taşıyıcı halkalar ile donatıldığı sabit baskı üniteleri gerekmez. Dişli tahrikli baskı silindirleri zaman içerisinde ortaya çıkan dişli izi oluşumunu ortadan kaldırarak tutarlı baskı kalitesi sağlarlar.

Gallus Labelmaster hafif baskı silindirleri hemen anında değiştirilebilir. Sekiz baskı ünitesine sahip bir makine, aynı anda iki kişi aynı işlemi yaparken 8 dakikadan daha az zaman gerektirir. Bu amaçla, silindirleri yerleştirmek için özel bir sıkma sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca, operatörün beklediği yere monte edilen çalıştırma düğmelerinin pratik ve ergonomik düzenlemesi de avantajlıdır.

Bakım için, baskı üniteleri kolayca çıkarılabilir, böylece bu tür işlemler sırasında makine arızası oluşmaz. Serigrafi baskı ünitelerini entegre ederken, Gallus tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olmalarının ve kontrol sistemine entegre edilen her makine tipi için ayrı bir model kullanılmasının bir avantaj olduğu kanıtlanıyor. Ayrıca 220 ila 1,500 ml arasında çok az miktarda mürekkep gerektiren sağlam mürekkep hazneleriyle hazneli doktor blade tasarımı dikkat çekicidir. Mürekkep kanalının hazne bıçağı içindeki yuvarlatılmış şekli, mürekkebin daha az hapsolmuş havaya eğilimi olan dolaşımını arttırır ve daha kolay temizlik sağlar. Tüm bu kriterler bir makinenin operatör için kullanımının ve değiştirilmesinin kolay olmasına yardımcı olur.

Sonuç

Gallus, tamamen esnek proses ve iş değişiklikleri konseptiyle, birincil proses düzeyinde, günümüzün etiket ve ambalaj baskısındaki makro eğilimlerinin gerekliliklerine tamamen uygundur. Özellikle, rekabetçi kalmak ve verimli bir şekilde üretmek için hızlı iş ve proses değişiklikleri daha önemli hale gelmektedir. Aynı zamanda, esnek bir makine konsepti, değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyarlanabileceğinden, kullanıcı için yatırım güvenliği anlamına gelir. Bu nedenle, matbaacıların, ilgili makine çözümünün tüm yaşam döngüsü boyunca, bir etiket baskı makinesinde günlük üretim maliyetini hesaplamaları önemlidir. Etiket ve ambalaj baskısında sanayileşmenin artması ile makine çözümünün verimliliği sürdürülebilir iş başarısı için ana itici güç haline geliyor.

Yazar: admin

Bir cevap yazın